معرفی مرکز فاوا

 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی قوچان با تکیه بر توسعه فراگیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی و با تمرکز بر تامین زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسب برای دانشگاه، به عنوان متولی فعالیت‌ها در زمینهIT و ICT و در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرآیند ها و در جهت دستیابی به اهداف و انجام ماموریت های دانشگاه فعالیت می نماید.
از جمله فعالیتهای این مرکز سیاست‌گذاری روند رو به رشد IT در دانشگاه صنعتی قوچان،  بررسی فنی و نظارت بر روند تهیه تجهیزات رایانه‌ای، بررسی ونیاز سنجی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز، تهیه و تولید سیستم های تحت وب و تهیه اطلاعات آماری دانشگاه در تمامی حوزه‌ها می‌باشد.

مدیریت فاوا